K Book Show

K Book ShowK Book Show in Lithuania

When

Exhibition: 11th to the 14th of September 2019.
Talk: 11th September 2019

Where

Gintaro galerija-muziejus. Pamario g. 20 Nida, Lithuania
Amber gallery-museum. Pamario str. 20 Nida, Lithuania

Submissions Open

We invite submissions of all printed formats where photography is its main focus from handmade dummies, one-off published book, zines and photographic newspapers.

Our aim is to showcase a wide demographic of photobooks currently being produced around the world. The deadline for the Open Call is 1st of September 2019.

Submit a photobook

About

We are very pleased to announce that Photobookshow will be taking part in International Photography Symposium “NIDA 2019. Meeting Photography” this Autumn in Lithuania.

Lectures, artist talks, workshops, exhibition openings, photo-books and open-air screenings in public spaces will take place during the festival.

We’re launching an Open Call to curate a three day exhibition. All printed formats welcome: handmade dummies, one-off published book, zines and photographic newspapers.

Our aim is to showcase a wide demographic of photobooks currently being produced around the world. The deadline for the Open Call is 1st of September 2019.

Thanks for everyone’s support over the years we hope we are able to continue to showcase your amazing work!

Supported by International Photography Symposium NIDA.

Meeting Photography is one of the longest existing events in Lithuania for professional photographers. First symposium (then seminar) took place in 1973. With few brakes it exists until today. From the very beginning of the event there was always the aim to meet, to exchange ideas, to create, to involve local community. It remains actual today. In present we are constantly searching for new forms, how to grow the reach of culture, educational processes, how to foster diversity in photographic expression and informal education.

In more than forty years International Photography Symposium NIDA. Meeting Photography formed few important generations of creative and critical minds. Every year this event attracts not just Lithuanian but more and more foreign audience. We seek NIDA to become one important place in the context of European photography events actualizing processes in the region.

Rugsėjo 11, 2019 iki Rugsėjo 14, 2019

Kada

Paroda: 2019 m. rugsėjo 11–14 d.

Menininkų prisistatymas: 2019 m. rugsėjo 11 d.

Kur

Gintaro galerija-muziejus. Pamario g. 20 Nida, Lithuania

Apie mus

Labai džiaugiamės galėdami pranešti, kad šį rudenį „Photobookshow“ dalyvaus tarptautiniame fotografijos simpoziume „NIDA 2019. Fotografų susitikimai“.

Tarptautinio fotografų simpoziumo metu „NIDA2019“ vyks paskaitos, meninės dirbtuvės, menininkų prisistatymai, parodų atidarymai, naktinės projekcijos Nidos viešosiose erdvėse, neformalūs susitikimai su simpoziumo lektoriais ir svečiais.

Skelbiame atvirą kvietimą pateikti fotografijos knygas. Parodai priimame labai įvairias knygas: mažu tiražu publikuotas knygas, rankų darbo maketus, zinus ir fotografijos laikraščius. Mūsų tikslas – parodyti plačią fotografijos knygų demografiją, kuri šiuo metu egzistuoja visame pasaulyje. Atviro kvietimo pabaiga – 2019 m. rugsėjo 1 d.

Dėkojame visiems už paramą ir tikimės, kad ir toliau galėsime rodyti puikias knygas iš viso pasaulio.

Knygų pateikimas / Submit a book

Tarptautinis Fotografijos Simpoziumas NIDA.

Tarptautinis fotografų seminaras Nidoje yra vienas ilgiausią tradiciją turintis profesionalios fotografijos renginys Lietuvoje. Pirmas Nidos seminaras įvyko 1973 m. Su viena kita pertrauka renginys tęsia savo gyvavimą iki šiol. Nuo pat renginio pradžios keliamas tikslas susitikti, pasikeisti idėjomis, kurti, įtraukiant vietinę bendruomenę, jų kultūrines organizacijas – atliepė pasaulines tendencijas, ėjo išvien su laiku, išliko aktualus renginys iki šių dienų. Pastaraisiais metais renginys veržliai ieško naujų ir aktualių formų, kaip augti didinant kultūros prieinamumą, aktualizuoti edukacinius procesus, skatinti fotografijos raiškos įvairovę, neformalius ugdymo būdus. Kiekvieną dieną planuojami neformalūs susibūrimai bei fotografijų projekcijos viešose erdvėse, į kurias gali įsitraukti vietos bendruomenė ir miestelio svečiai. Keliamos idėjos ar problemos, kurios aktualizuojamos paskaitose bei pokalbiuose, paprastai yra susijusios su bendruoju kultūros lauku, traktuojant fotografiją ne kaip atskirą veikėją, bet įtraukiant į bendrą šiuolaikinio meno ir problematikos kontekstą.

Per daugiau nei keturis dešimtmečius Nidos seminaro dėka susiformavo kelios reikšmingos kūrėjų ir teoretikų kartos. Tarptautinis Nidos fotografų seminaras kasmet pritraukia ne tik Lietuvos, bet ir vis daugiau užsienio lankytojų. Siekiama, kad Nida taptų svarbia vieta Europos fotografijos renginių žemėlapyje, aktualizuojanti fotografijos meno procesus regione.